Ett dagboksblad från 7 februari -14

 

Fredagen den 7 februari 2014

 

Vägen jag går kantas av smutsbrun blötsnö. Det är gråväder.

Men!

Bland trädkronor och buskar pågår en vårkonsert av blåmes, talgoxe, grönfink, nötväcka och änderna i ån ackompanjerar med sitt vårspel.

 

Gudrun

__IMG1474_FS_forum_800.jpg

Foto: Lars Anmark