Observationer vid Gålsjötornet 1996-2008
   
Arter  
Bergfink Morkulla
Bivråk Nattskärra  (hygget intill tornet)
Björktrast   Näktergal
Blå kärrhök Nötkråka
Blåmes Nötskrika
Bofink Nötväcka
Brun kärrhök Ormvråk
Buskskvätta Ringduva
Domherre Rosenfink
Drillsnäppa Rödhake
Dubbeltrast Rödvingetrast
Duvhök Rördrom  (hörd)
Enkelbeckasin Rörsångare
Entita Salskrake
Fasan Sidensvans
Fiskgjuse Skata
Fiskmås Skogsduva
Fisktärna Skogssnäppa
Gransångare Skrattmås
Grå flugsnappare Skäggdopping
Grågås Skäggmes
Gråsiska Sparvhök
Gråspett Sparvuggla
Gråtrut (överflygande) Spillkråka
Gräsand Stenknäck
Grönfink Stjärtmes
Gröngöling Storskrake
Grönsiska Storspov  (överflygande)
Grönsångare Större hackspett
Gulsparv Svarthätta
Gulärla Svartmes
Gärdsmyg Svartvit flugsnappare
Gök  Sånglärka
Göktyta Sångsvan
Havsörn Sädesärla
Hussvala Sädgås
Häger Sävsparv
Hämpling Sävsångare
Järnsparv Talgoxe
Järpe Talltita
Kaja Taltrast
Kanadagås Tofsmes
Knipa Tofsvipa
Knölsvan Tornfalk
Koltrast Tornseglare  (Tornsvala)
Korp Trana
Korsnäbb mindre  Trastsångare
Korsnäbb större Tretåig hackspett
Kricka Trädgårdssångare
Kråka Trädkrypare
Kungsfågel Trädpiplärka
Kungsörn   Törnskata
Ladusvala Vattenrall  (hörd)
Lärkfalk Vigg
Lövsångare Ängspiplärka
Mindre hackspett Ärtsångare
Mindre strandpipare