Fågellokaler

Sjölundamaden

Ett av våra projekt där vi försöker skapa en attraktiv miljö för våra fåglar.

Klicka här för mer info.

Gålsjön

En lite skogsjö där vi har byggt ett fågeltorn för att kunna ha uppsikt över sjön utan att störa.
Här finns också vår vinterfågelmatning med gömsle där man kan studera fåglarna utan att störa.

Klicka här för att se vilka fåglar som observerats vid Gålsjötornet.Fågeltornet - Copyright © K G Herou.

Sjömosjön

En utbuktning av Arbogaån där mängder av sångsvan och andra sjöfåglar samlas på våren. Havsörn, fiskgjuse, sparvhök och duvhök visar sig ofta

Gamla Hjälmare kanal

Här finns alltid något att titta på. Strömstaren syns ofta på vintern och när det fryser på i vattnen finns det ofta öppet vatten här som lockar diverse sjöfågel, t.ex. knipa, storskrak, sångsvan m.fl. Man kan studera fågellivet från vägen som slingrar sig efter kanalen sittande i bilen.

Observera att det intilligande flygfältet är ett skyddsobjekt där fotografering, beskrivning av området och tillträde är förbjudet. Gränsen går i kanalkanten. Området patrulleras regelbundet av vakter och att vistas alldeles utanför gränsen kan också ses som ett lagbrott om man har kamera och kikare med sig. Så var försiktig!