Trädlärka Sånglärka Sånglärka Backsvala
Backsvala Ladusvala Ladusvala Hussvala
Sädesärla Sädesärla Sädesärla Sädesärla
Sädesärla Gulärla Gulärla Trädpiplärka
Trädpiplärka Trädpiplärka Ängspiplärka Ängspiplärka
Ängspiplärka Sidensvans Sidensvans Sidensvans
Strömstare Strömstare Strömstare Strömstare
Strömstare Koltrast Björktrast Björktrast
Björktrast Björktrast Björktrast Taltrast
Taltrast Lövsångare Taigasångare Taigasångare
Törnsångare Törnsångare Törnsångare Törnsångare
Törnsångare Grå flugsnappare Grå flugsnappare Svartvit flugsnappare
Halsbandsflugsnappare Halsbandsflugsnappare Halsbandsflugsnappare Halsbandsflugsnappare
Mindre flugsnappare Mindre flugsnappare Blåhake Rödstjärt
Buskskvätta Buskskvätta Stenskvätta Stenskvätta
Talltita Talltita Svartmes Svartmes
Svartmes Tofsmes Talgoxe Blåmes
Blåmes Nötväcka Trädkrypare Trädkrypare
Pungmes Törnskata Törnskata Varfågel
Varfågel Rödhuvad törnskata Rödhuvad törnskata Rödhuvad törnskata
Nötskrika Nötskrika Nötskrika Skata
Kaja Kaja Kaja Kaja
Kråka Kråka Kråka Kråka
Korp Gulsparv Stare Lappsparv
Snösparv Snösparv Bofink Bofink
Bofink Bofink Bergfink Bergfink
Bergfink Bergfink Rosenfink Rosenfink
Grönfink Gråsiska Grönsiska Steglits
Steglits Hämpling Domherre Domherre
Domherre Domherre Domherre Domherre
Domherre Domherre Stenknäck Gråsparv