Arboga Fågelklubb! 25 ÅR (1984 - 2009)

Lördagen den 19/9 2009 firade vi vårt 25-årsjubileum. Vi började med rovfågelskådning kl. 08.00. 15 deltagare tog sig ut på Vibyslätten. En vacker morgondimma gjorde dessvärre att fåglarna höll sig lugna. Några ljungpipare höll till på åkern framför oss. Dimman lättade något efter ett tag men ville inte försvinna helt. Bland rovfåglarna fick vi i alla fall se blå kärrhök, ormvråk och en sparvhök. Ringduvor, tofsvipor, sånglärkor var några ytterligare arter vi såg. Ca. 10.30 gav vi oss av hem för lunch.

Efter lunch fortsatte vi med några föredrag på Stadsbibloteket.

Juhani Vuorinen berättade om Sparvugglan - Tajgans dvärg. Det var ett intressant föredrag där vi bland annat fick lära oss hur dom lever och vilka miljöer dom föredrar. Juhani visade hur fåglarna flyttar på sig under sitt liv. Vuxna fåglar håller sig ofta inom sitt revir hela livet. Vi fick också lära oss hur man bygger en sparvuggleholk på rätt sätt, så att den lilla ugglan trivs och inte blir hotad av andra djur. Konstruktionen har kommit fram efter flera år av försök.

Efter en kaffepaus berättade vår gamla klubbkamrat Magnus Hellström om verksamheten på Ottenby Fågelstation, där han numera är stationschef. Han berättade bland annat hur dom finansierar verksamheten genom diverse forskningsprojekt. Han fortsatte sen att berätta om jobbet på SOFs Raritetskommité Rk där han också är ordförande. Han berättade om de problem dom har när dom skall godkänna rapporter på så kallade RK-arter. RK-arter kan förenklat beskrivas som väldigt sällsynta fåglar. När man som rapportör på Svalan lämnar in en sådan rapport blir man omedelbart uppmärksammad på detta. Man får då fylla i ett formulär med detaljerad information om både sig själv och fågelobservationen. Man kan med fördel bifoga bilder eller ljud som underlättar arbetet betydligt. Vissa arter är så svåra att bestämma att ett ljudklipp nästan är nödvändigt. Många rapporter blir underkända på grund av för dåligt underlag, hur säker man än är på sin sak.

Ca. 30 personer var på besök under föredragen.

Ett stort tack till er som hjälpt till under dagen.


Några bilder från rovfågelskådningen:


Copyright © Lars Anmark


Copyright © Lars Anmark


Copyright © Lars Anmark


Copyright ©Seppo Leppälampi


Copyright ©Seppo Leppälampi


Copyright © Lars Anmark


Copyright © Lars Anmark


Copyright © Lars Anmark


Copyright © Lars Anmark


Copyright © Lars Anmark


Copyright © Lars Anmark


Copyright © Lars Anmark


Och från biblioteket:


Ordföranden Seppo Leppälampi öppnar för eftermiddagens föredrag.
Copyright © Lars Karlsson


Margareta Nösdahl från Fritids - och kulturförvaltningen uppvaktar
klubben och överlämnar blommor till ordföranden Seppo Leppälampi.
Copyright © Lars Karlsson


Föredragshållaren Juhani Vuorinen tar kaffepaus.
Copyright © Lars Karlsson


Copyright © Lars Karlsson


Copyright © Lars Karlsson


Seppo Leppälampi och Juhani Vuorinen.
Copyright © Lars Karlsson

Magnus Hellström håller föredrag om Ottenby.
Copyright ©Seppo Leppälampi