Välkommen till Arboga Fågelklubb!

Lördag 22/5 Långutfärd till Knuthöjdsmossen i Hällefors. Se närmare programmet.

Lördag 12/6 Nattfågellyssning vid aktuell lokal. Se närmare programmet.

Lördag 3/7 Nattskärrelyssning. Se närmare programmet.


Nyheter