Välkommen till Arboga Fågelklubb!

Lördag 6/3 Örnräkning samling kl 08.30 på järntorget. Se närmare programmet.

Lördag 20/3 Ugglelyssning. Samling kl 17.30 vid Järntorget. Se närmare programmet.

Tisdag 30/3 Årsmöte. Digitalt möte. Kallelese skickas separat.


Nyheter