Välkommen till Arboga Fågelklubb!

Lördag 17/3. Ugglelyssning. Se närmare i programmet.

Tisdag 3/4. Månadsmöte. Sten Andersson, Västerås berättar om egna boken ”Henrik Johansson – Skogsarbetare, Ornitolog och Byggkonstnär”.

Söndag 15/4. Utfärd till Sjömosjön. Se närmare i programmet.

Nyheter