Välkommen till Arboga Fågelklubb!

Tisdag 6/11. Månadsmöte. Seppo berättar och visar bilder från en fågelresa till Albanien.

Söndag 11/11. Utfärd till Gålsjön för iordningställande av matningen. Se närmare i programmet.

Tisdag 4/12. Månadsmöte. Deltagare från vår Skåneresa 20-25/5 visar bilder och berättar egna minnen.

Nyheter