Välkommen till Arboga Fågelklubb!

Nu är hösten på gång. Vi gör en mjukstart lör den 5/9.
Då åker vi ut till Ödesberga/Vretberga och rovfågelspanar. Samling på Järntorget kl. 8 där var och en ordnar sin egen skjuts pga Corona.

Ett något annorlunda höstprogram finns nu upplagt. Det är också skickat till medlemmarna och via epost.


Nyheter