Arboga Fågelklubb!

*** På årsmötet 1/3 2023 beslutades det att Arboga Fågelklubb läggs ner efter 39 år! ***

Det finns inte längre möjlighet att bilda en fulltalig styrelse då ingen i klubben kan ställa upp som förtroendevald på vakanta platser. Beslutet var enhälligt.
Det är ett dystert beslut men nödvändigt.

Sittande styrelse sitter kvar för att utföra de uppgifter som behövs för nedläggningen, vilken ska vara klar senast till årsskiftet 23/24.