Bli medlem!


 • Intresserad av fåglar?

 • Tycker om att vara ute i skog och mark?


 • Tag tillfället i akt och bli medlem.
  Besök oss på något av våra möten (se program), kontakta någon av kontaktpersonerna eller betala in via bankgiro enligt nedan.

  Årsavgiften är för närvarande:
  75:- för vuxna (från och med 2013)
  25:- för ungdomar (t.o.m. 19 år)


  Fågelklubbens bankgironummer: 360-3727
  Tidigare postgironr (490 12 50-3) skall ej användas.
  I "Meddelande till betalningsmottagare" anges namn och telefonnummer och om möjligt epost-adress så vi vet vem som betalat.