Arboga fågelklubbs verksamhet!

Fågelklubben grundades 1984.

Alla är välkomna till klubben, gamla som unga, rutinerade och nybörjare.

Vi har möten första tisdagen i varje månad utom under sommaren. På mötena har vi genomgång av aktuella aktiviteter, fågelrapportering samt en programdel som ofta består av inbjudna föredragshållare eller en bildvisning.
Vi har utflykter till olika lokaler i omgivningen några helger under vår och höst. Utflykterna utgår från Järntorget som ligger centralt i Arboga. Vart och när framgår av vårt programblad.

Flera av medlemmar är fotointresserade och bidrar med bilder till hemsidan och visar bilder på våra möten vilket brukar vara uppskattat.

Vi är också intresserade av naturvård. Vi driver ett projekt för att skapa en attraktiv våtmark i kommunen där fåglarna kan trivas. Där har vi regelbunden bevakning under vår och försommar.
Vi har ett fågeltorn där vi kan studera fågellivet i anslutning till en liten skogssjö. I närheten har vi en skogsfågelmatning under vintern där fåglarna kan studeras på nära håll om man är försiktig.

Klubben äger också en del utrustning som medlemmar kan låna vid behov.


Några av våra fasta aktiviteter varje år:

  • Fågelbordsräkning i form av en liten tävling under vintern.
  • Under våren rapporterar vi vårfåglarnas ankomst år från år.
  • Havsörnsräkning i samarbete med SOF varje vinter.
  • Ugglelyssning på våren.
  • Rovfågelskådning på hösten


  • Klubben har en del gemensamma utrustning som kan lånas av medlemmarna. Lista finns här.


  • Rovfågelskådning. - Copyright © Lars Anmark
  • <Tidigare års program>