Aktiviteter

  • Stadsfågelräkningen

  • Strömstareinventering

  • Havsörnsräkning

  • Holktillverkning och försäljning.

  • Diverse projekt

  • Tillställningar

  • Hantering av levande och döda fåglar

  • Tidigare års program