Fågelinfluensan i Sverige !!!

Den fruktade fågelinfluensan har nått Sverige idag (060228).

Statens Veterinärmedicinska anstalt bekräftade i dag att två viggar som hittats i Oskarshamnstrakten bär på H5N1-viruset.

Så gör du om du hittar döda fåglar

Om du hittar många fåglar på samma plats kontakta Statens Veterinärmedicinska anstalt, telefon 018-67 40 00. Allmänhet löper liten risk att smittas av fågelinfluensa via vilda fåglar så länge man undviker att röra vid sjuka och döda fåglar.

Om du hittar en enstaka död fågel, låt den ligga utan att röra den.

Om du inte vill ha fågeln liggande, använd handskar och/eller spade för att flytta den. Den döda fågeln kan grävas ner eller brännas. Tvätta händerna ordentligt efteråt.

Källa: Aftonbladet


"Bättre 10 fåglar i skogen en 1 fågel i handen". (Modifierat ordspråk)


Slutsats: Sluta inte att fågelskåda, men gör det med förstånd. Vi hoppas ändå på ett fint fågelår, både för fåglarna och oss. /Lars A