Börja skåda fågel


Under våren 2011 genomförde fågelklubben en fågelkurs för klubbens medlemmar.

Som kursunderlag användes en relativt ny bok -  Börja skåda fågel av Gigi Sahlstrand & Eva Stenvång Lindqvist. Boken utkom år 2010 och är utgiven av Sveriges Ornitologiska Förening. Den är har något annorlunda upplägg och innehåller många bilder. Kursen anordnades i samarbete med Studiefrämjandet som också försåg oss med en studiehandledning.

Kursen leddes av Seppo Leppälampi och Ulf Eriksson - klubbens mest erfarna fågelskådare.

Till kursen anmälde sig 14 deltagare och förutom studier i kursboken lyssnade vi mycket på olika fågelinspelningar. Studierna inomhus varvades med exkursioner till lokala fågellokaler, bl a vid Gålsjön, Kalkugnsberget och Sjölundamaden samt till Kvismaren och Oset vid Örebro.

Kursen var mycket uppskattad av deltagarna. Några roliga minnen från kursen var när varje deltagare fick berätta om sin favoritfågel, vid den första exkursionen till Gålsjön då vi såg en tretåig hackspett, exkursionen till Kalkugnsberget med vårfågelsången samt exkursionen till Kvismaren/Oset med ett häftigt åskväder och nattfågelsång.

Efterföljande år har nya kurser genomförts med nya och gammla deltagare.

Program är inte spikat ännu för i år, men kommer att annonseras här:


Så här har tidigare års program sett ut:

Vi samåker från Järntorget för att minimera bilåkandet.

Några bilder från våra exkursioner 2011 (foto: Lars Karlsson):


Förmiddagskaffe vid Gålsjön
 
 
 
Vid Sjölundamaden med Ulf Eriksson t.h.
 

Sjölundamaden, panoramabild
 

Vårfågellyssning vid Ramstigen
 
 
 
Vi lyssnar och spanar vid Gålsjön
 

I fågeltornet vid Gålsjön
 
 
 
Vi går Ronjastigen vid Kalkungsberget
 

Kursledarna Ulf Eriksson och Seppo Leppälampi avtackas
 
 
 
Skyfall och åska vid Kvissmaren
 

Regnet har slutat, vi spanar ut över Kvismaren
 
 
 
Glada fågelskådare redo att sätta upp holkar. Foto: Stig Blom
 

Många holkar var det. Foto: Jan Ekström
 
 
 
Seppo har fått upp första holken. Foto: Jan Ekström