Ringmärkning

Vi är några i klubben som utövar och lär oss ringmärkning.

Ringmärkningen utförs huvudsakligen på hösten.
Tidigare har ringmärkning utförts vid Lisjöviken, men är på senare tid flyttad till andra platser

Vid intresse att delta vi ringmärkningen kontakta ordföranden (se kontaktsidan).
Det är helger som gäller men det är väderberoende så vi bestämmer dag på kort varsel inför varje tillfälle.

Man får lära sig att plocka fågel ur näten. Med tiden lär man sig identifiering av art/kön/ålder med fågel i handen. Det är inte alltid det lättaste.

Några av klubbens medlemmar har tillstånd att ringmärka på egen hand.


Copyright © Seppo Leppälampi.


Copyright © Seppo Leppälampi.


Copyright © Seppo Leppälampi.


Copyright © Seppo Leppälampi.