Stadsfågelinventering i Arboga

Under senare delen av 80-talet utförde Arboga fågelklubb en stadsfågelinventering varje vinter. Inventeringen avstannade, men en del av resultatet finns kvar. Den 29 januari 2012 utfördes återigen en inventering, vilket vi hoppas kommer att fortsätta. Resultatet för varje år finns här och sammanställs i en totalredovisning. Tänk på att resultatet inte kan användas för att dra några större slutsatser på hur världen mår. Underlaget är inte tillräckligt omfattande och påverkas mycket av väder och vind.

Resultat från räkningarna:

1989   2012   2013   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023

Nytt!!! Sammanställning av alla år med diagram Nytt!!!

Inventeringskarta

Vilka som ansvarar för respektive område meddelas separat.

Inventeringslista för område i Excelformat

Ladda ner Excelbladet och skriv ut. Fyll i År, Område och Ansvarig. Tag med listan och sätt ett streck för varje fågel, max 5 streck/ruta. Vid större mängder sätt antal i rutan.

Efter utförd räkning, summera antalet för varje art och skriv antalet i kolumnen "Summa".

Skriv gärna in summan och övriga uppgifter i Excelbladet och skicka resultatet till "lars.anmark(at)holmbo.se", alternativt lämna den utskrivna listan personligen.Några av offren för dagens räkning


Susanna, Linnéa och Ulf njuter av semlor


KG räknar ihop sina fåglar


Efter ett par timmar i friskluften smakar kaffet bra.