Stadsfågelinventering i Arboga

Under senare delen av 80-talet utförde Arboga fågelklubb en stadsfågelinventering varje vinter. Inventeringen avstannade, men allt resultat finns kvar. Den 29 januari 2012 utfördes återigen en inventering, vilket vi hoppas kommer att fortsätta. Resultatet sammanställs och jämförs med tidigare års inventeringar av två elever, Linnéa Lundström och Sussanna Strand som ett projektarbet i Vasagymnasiet.

Resultat från räkningarna:

1989

2012

2013

2017

2018


InventeringskartaNågra av offren för dagens räkning


Susanna, Linnéa och Ulf njuter av semlor


KG räknar ihop sina fåglar


Efter ett par timmar i friskluften smakar kaffet bra.