Strömstareinventering 2019

I år utfördes strömstareinventeringen lördag den 2/2.

I gamla kanalen sågs 5 strömstarar.

Vid Meken-forsen sågs 2 strömstare.


Strömstare - Copyright © Lars Anmark.


Strömstareinventering 2018

I år utfördes strömstareinventeringen lördag den 3/2.

I gamla kanalen sågs 3 strömstarar.

Vid Meken-forsen sågs 1 strömstare.


Strömstareinventering 2017

I år utfördes strömstareinventeringen söndagen den 5/2.

I gamla kanalen sågs 2 strömstarar.

Vid Höjen (Meken) sågs 2 strömstarar.


Strömstareinventering 2016

I år utfördes strömstareinventeringen söndagen den 7/2.

I gamla kanalen sågs 4 strömstarar.

Vid Höjen (Meken) sågs 9 strömstarar.
Vid Skansen 1 och Jäders bruk 2


Strömstareinventering 2015

I år utfördes strömstareinventeringen söndagen den 8/2.

I gamla kanalen sågs 9 strömstarar.

Vid Höjen (Meken) sågs inga strömstarar.


Strömstareinventering 2014

I år utfördes strömstareinventeringen söndagen den 9/2.

I gamla kanalen sågs 5 strömstarar.

Vid Höjen (Meken) sågs 3 strömstarar.


Strömstareinventering 2013

Ingen rapport i år.


Strömstareinventering 2012

I år utfördes strömstareinventeringen söndagen den 12/2.

1 strömstare sågs i gamla kanalen mellan E20 och bron i S änden på flygfältet.

Dessutom sågs en mink på iskanten.

Vid Höjen (Meken) sågs inga strömstarar. Vi fick däremot se färska spår efter utter vilket var spännade. Spåren försvann in i ett rör i åkanten men ingen utter behagade visa sig.

Pga. högt vattenstånd vid Skansen och Jäders bruk hoppade vi över dessa platserÅrets enda strömstare - Copyright © Lars Anmark.

Strömstareinventering 2011

Årets strömstareinventering utfördes söndagen den 13/2.

5 strömstarar sågs i gamla kanalen mellan E20 och bron i S änden på flygfältet.

Pga. lågt vattenstånd i Arbogaån vid Skansen och Jäders bruk hoppade vi över dessa platserFlygande strömstare - Copyright © Lars Anmark.

Strömstareinventering 2010

Årets strömstareinventering gick av stapeln söndagen den 14/2.

Resultatet från den enda observationsplatsen gamla kanalen blev 6 stSimmande strömstare - Copyright © Lars Anmark.

Strömstareinventering 2009

Årets strömstareinventering gick av stapeln lördagen den 15/2. .

Resultatet från dom 3 observationsplatserna blev:

 • Gamla kanalen vid flygklubben: 2 st
 • Nedströms Grindberga kraftstation: 1 st
 • Skansen: 1 st • Copyright © Hans Hempel.

  Strömstareinventering 2008

  Årets strömstareinventering gick av stapeln lördagen den 17/2.

  Resultatet från dom 2 observationsplatserna blev:

 • Gamla kanalen: 6 st
 • Skansen: 1 st
 • Copyright © Lars Anmark.


  Strömstareinventering 2007

  Årets strömstareinventering gick av stapeln lördagen den 18/2.

  Resultatet från dom 3 observationsplatserna blev:

 • Gamla kanalen: 3 st
 • Jädersbruk - Skansen - Mekenforsarna: 0 st • Strömstareinventering 2006

  Årets strömstareinventering gick av stapeln lördagen den 19/2.

  Resultatet från dom 3 observationsplatserna blev:

 • Gamla kanalen: 2 st
 • Forsarna Jädersholme: 4 st