Vårfåglar 2018                    
Skicka rapporter på observerade vårfåglar med datum, plats och observatör till webbansvarig. Skriv "Vårfåglar" i ämnet. Saknar ni någon fågel i listan så skicka in uppgifter om den så för vi in den också. Har ni bättre datum på redan rapporterade fåglar så skicka in det också. Skriv ut listan så kan ni notera på den när ni är ute.                    
                             
                             
Datum Art Plats, kommentar, observatör 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
- Bergand   - - - - - 3/4 - - - - - -
5/1 Björktrast Nästkvarn, Gudrun G ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV  ÖV  ÖV - ÖV ÖV
8/4 Blå kärrhök Sjömosjön, Lars o Agneta K - - 19/4 - 17/4 18/3 28/3 Ny - - - -
3/4 Bofink Gamla kyrkogården, Gudrun G ÖV - ÖV 11/3 29/3 15/3 20/3 19/3 ÖV  9/3 ÖV 26/3
8/4 Bläsand Sjömosjön, Lars o Agneta K, Seppo L 26/3 28/3 6/4 23/3 - 23/3 - - - - - -
7/4 Brun kärrhök Gamla kanalen, Lars o Fredrik A  1/4 - 14/4 4/5 7/4 27/3 30/3 1/4  28/3  13/4 12/4 8/4
- Brushane   - - - - - - - - 26/4 Ny - -
- Buskskvätta   - - 5/1 5/4 28/4 29/4 27/4 9/5 26/4  27/4 28/4 Ny
24/4 Drillsnäppa Gökriksudden, Ulf E 29/4 - 5/2 27/4 - 6/5 - - - - - -
5/4 Dubbeltrast Sjömo, Ulf E 23/3 - 31/3 13/3 20/4 21/3 25/3 1/4  29/3 - 19/3 Ny
15/4 Enkelbeckasin Sjömosjön, AFK+HOF 8/4 - 12/4 30/3 - 27/3 4/4 11/4 1/4 Ny - -
14/4 Fiskgjuse Sjöundamaden, Lars o Agneta K 2/4 2/4 22/4 21/4 10/4 1/4 9/4  11/4  5/4  30/3 28/4 1/4
6/4 Fiskmås Arboga, Cecilia 26/3 27/3 - 3/1 10/4 10/3 21/3  30/3  30/3  31/3 - -
- Fisktärna   - - 26/4 - 3/5 28/4 8/5 6/5 10/5  1/5 - 6/5
7/3 Forsärla Nästkvarn, Fredrik A 21/3 27/3 8/4 - 22/4 18/3 1/4  29/3  29/3  31/3 25/3  -
- Gluttsnäppa   - - 1/5 - - 29/4 - - 26/4 Ny - -
5/4 Gransångare Kommunförrådet, Fredrik A 1/4 31/3 22/4 21/4 21/4 - 23/4 11/4 -  30/3 15/4 15/4
22/3 Grågås Höjen, Gudrun G 28/2 - 28/2 20/2 2/3 3/3 13/3  24/3  28/2  6/2 3/3 23/3
24/4 Grönbena Gökriksudden, Ulf E - - - - 26/4 22/4 - -  26/4 Ny    
- Grönsångare   - - 1/5 23/4 - - 27/4 - 24/4  30/4 28/4 2/5
15/4 Gulsparv Sjömosjön, Gudrun G ÖV ÖV ÖV - ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV
13/4 Gärdsmyg Höjen, Gudrun G ÖV - 22/4 Ny - - - - - - - -
- Gök   - - - 29/4 3/5 - 8/5 22/5 10/5  10/5 6/5 6/5
- Göktyta   - - 26/4 - 24/4 28/4 23/4 26/4 26/4  30/4 28/4 Ny
28/4 Hussvala Aspa, Lars o Fredrik A - - 26/4 - 22/4 - - 29/4 -  2/5 - 28/4
ÖV Häger Gamla kanalen, Lars o Fredrik A  ÖV ÖV - 9/3 29/3 15/4 20/3 6/3 ÖV ÖV - -
9/4 Hämpling Kommunförrådet, Fredrik A - - - - 7/4 25/3 30/3  15/4  21/3  20/4 22/4 -
- Härmsångare   - - - - 16/5 - - - - - - 28/5
10/4 Järnsparv Viby, Lars Karlsson 14/4 - 9/4 31/3 9/4 18/3 2/4 29/3 13/4  20/4 14/4 14/4
8/4 Kanadagås Sjömosjön, Lars o Agneta K, Seppo L 4/3 - 7/3 23/2 20/4 3/3 22/3 27/3  9/3  6/2 - -
- Koltrast   ÖV - ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV ÖV
4/3 Koltrast sjungande Gamla begravnpl, Niklas 25/2 27/2 - 11/3 23/3 11/3 3/4 19/3 - - - -
18/1 Kricka Gamla kanalen, Lars o Fredrik A  26/3 - 13/3 7/3 7/4 17/3 9/4 11/4  5/4  2/3 - -
28/4 Ladusvala Aspa, Lars o Fredrik A - - 26/4 2/5 17/4 26/4 21/4 27/4 25/4  26/4 22/4 22/4
- Ljungpipare   30/3 - - 14/3 - 6/5 - - - - - -
- Lärkfalk   - - 12/4 27/4 12/5 - 23/4 Ny - - - -
22/4 Lövsångare Sjölunda, Ulf E 30/4 - 25/4 26/4 21/4 12/4 19/4 26/4  17/4  25/4 22/4 25/4
12/4 Morkulla Viby, Lars Karlsson 17/3 - - 27/2 8/4 17/3 9/4  11/4  1/4  8/3 25/3 8/4
- Myrspov   - - 19/4 Ny - - - - - - - -
- Näktergal   - - 17/5 - 9/5 16/5 22/5 23/5 13/5  3/5 7/5 6/5
ÖV Nötskrika Sjömosjön,Gudrun G, Fredrik A Ny - - - - - - - - - - -
25/1 Ormvråk Ekbacken, Cecilia ÖV - 13/3 1/3 2/3 3/3 ÖV 13/2 ÖV ÖV ÖV 11/2
- Ortolansparv   - - - - - - - - 1/5 - 28/4 Ny
31/1 Ringduva Gålsjön, Gudrun G 11/3 - 8/3 28/2 1/6 11/3 13/3  21/3  15/3  1/3 20/3 23/3
- Rödbena   - - 11/3 Ny - - - - - - - -
7/4 Röd Glada Viby, Fredrik Andersson 9/4 Ny                    
18/1 Rödhake Mandolinvägen, Cecilia o PA ÖV - 31/3 3/1 29/3 ÖV 3/4  27/3  23/3  3/3 19/3 31/3
13/4 Rödhake sjungande Nästkvarn, Gudrun G 2/4 - - 13/3 - - - - - - - -
- Rödstjärt   - - 26/4 - 25/4 - 24/4 - - - 5/5 -
5/4 Rödvingetrast Kommunförrådet, Fredrik A 23/3 - 7/4 30/3 16/4 2/4 3/4 ÖV  13/4 Ny - -
- Rördrom   - - - 4/4 21/4 8/4 11/4  6/4  1/4 Ny - -
- Rörhöna   - - - - - 3/4 - - - - - -
14/4 Salskrake Sjöundamaden, Lars o Agneta K - - 6/4 16/3 19/4 31/3 9/4 -  5/4  30/3 - -
14/4 Skogsduva Sjöundamaden, Lars o Agneta K - - 13/3 3/11 29/3 15/3 13/3 29/3 -  6/3 20/3 23/3
5/4 Skogssnäppa Sjömo, Ulf E 1/4 - 6/4 31/3 10/4 8/4 3/4  3/4  3/4  30/3    
7/4 Skrattmås Nästkvarn, Ulf E 26/3 27/3 22/3 21/3 10/4 23/3 3/4 2/4 30/3  2/4 22/3 6/4
- Skäggdopping   - - - 21/4 - 29/4 10/4 11/4  5/4  1/3 - -
ÖV Smådopping Gamla kanalen, Lars o Fredrik A  ÖV ÖV - - - - - - ÖV  - - -
- Snatterand   26/3 - 6/4 Ny - - - - - - - -
1 5/4 Sothöna Sjömosjön, AFK+HOF - - - - - - - - - - - -
26/3 Stare Säterbo kyrka, Gudrun G 12/3 - 13/3 1/3 31/3 27/2 25/3  ÖV  21/3  1/3 12/3 26/3
10/4 Stenfalk Sjöholmen, Lars o Fredrik A - - - - 21/4 Ny - - - - - -
10/4 Stenskvätta Sjöholmen, Lars o Fredrik A 2/4 - 22/4 4/5 21/4 - 6/5  12/4  12/4  27/4 28/4 1/4
8/4 Stjärtand Sjömosjön, Lars o Agneta K, Seppo L 26/3 - - 23/3 - - - - - - - -
- Storlom   15/4 - - - - - - - - - - -
8/4 Storskrake Sjömosjön, Lars o Agneta K, Seppo L ÖV - 7/3 23/2 17/3 17/2 16/2 ÖV ÖV  1/3 - -
24/3 Storskarv Grindberga, Ulf E 16/4 - - - 17/3 3/3 - 29/3 -  1/3 - -
5/4 Storspov Flygfältet, Lars o Fredrik A 2/4 2/4 4/5 29/3 19/4 8/4 10/4  7/4  7/4  5/4 19/3 Ny
6/4 Strandskata Kommunförrådet, Fredrik A - - - - - - - - - - - -
20/4 Svarthätta Nästkvarn, Ulf E 30/4 - 5/2 23/4 5/3 28/4 23/4 22/5 24/4  27/4 1/5 6/5
- Svartvit flugsnappare   1/5 - 4/4 27/4 19/4 - 21/4 20/4 24/4  23/4 23/4 23/4
21/3 Sånglärka G. Medåkersvägen, Fredrik A 28/2 27/2 28/2 17/2 15/3 1/2 3/4 21/3 14/3  28/2 5/3 1/4
ÖV Sångsvan Gamla kanalen, Lars o Fredrik A  ÖV - ÖV 24/2 2/3 ÖV 17/3 ÖV  28/2  6/2 ÖV ÖV
7/4 Sädesärla Nästkvarn, Ulf E 2/4 1/4 4/4 31/3 8/4 8/4 2/4 1/4  26/3  31/3 29/3 9/4
10/4 Sädgås Sjöholmen, Lars o Fredrik A - - - - - 3/3 22/3 1/4  21/3  30/3 - -
5/4 Sävsparv Sjömo, Ulf E 19/3 - 12/4 11/3 7/4 21/3 30/3 3/4  28/3  30/3 28/4 9/4
- Sävsångare   - - - - 9/5 29/4 - - - - - -
8/4 Taltrast Gålsjön, Seppo L 1/4 - 22/4 31/3 12/4 23/3 3/4 1/4  15/3  20/5 19/3 29/4
7/4 Tofsvipa Flygfältet, Gudrun G 28/2 25/2 27/2 18/2 28/3 3/3 13/3 28/2   28/2  29/2 4/3 16/3
21/3 Tornfalk Flygfältet, Lars o Fredrik A 13/2 - 16/2 4/5 26/4 21/3 21/3 27/3 ÖV ÖV 28/4 Ny
- Tornseglare   - - - - 3/5 24/5 23/5 9/5 3/5  20/5 - 6/5
25/3 Trana Fågelmatningen, Gudrun G, Marika, Merit 3/3 25/2 - 24/2 7/4 18/3 25/3  24/3  15/3  9/3 14/3 1/4
- Trastsångare   - - - - 9/5 Ny - - - - - -
7/4 Trädlärka Nästkvarn, Ulf E - - - - - 18/3 - -  12/4  16/3 - -
24/4 Trädpiplärka Nästkvarn, Ulf E - - 26/4 30/4 3/5 - 27/4  26/4  12/4 27/4 - -
- Törnsångare   - - - - - 24/5 9/5 - 10/5  10/5 - -
7/1 Varfågel Gamla kanalen, Gudrun G, Fredrik A Ny - - - - - - - - - - -
21/4 Vattenrall Findlaviken, Seppo L - - - 4/5 - 27/3 - - - - - -
5/4 Ängspiplärka Sjömo, Ulf E - - 12/4 13/3 16/4 1/4 3/4  1/4  29/3  6/3 - 1/4
24/4 Ärtsångare Nästkvarn, Ulf E - - 1/5 6/5 26/4 -  - -  25/4 - - 10/5
-                            
-                            
-                            
ÖV = Övervintrat